Gök & Kargılı Avukatlık ve
Danışmanlık Bürosu

Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku

Gök & Kargılı Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu

İcra İflas Hukuku, Ticari Ceza Hukuku, Aile Hukuku alanlarında
geniş deneyime sahiptir

Gök & Kargılı Avukatlık ve
Danışmanlık Bürosu

GÖK & KARGILI
AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

2006 yılında kurulmuş olan hukuk büromuz müvekkillerine ihtiyaç duydukları hukuki yardımı sağlamak için işbirliği içinde çalışarak müvekkillerinin hukuki sorunlarının hızlı ve etkin şekilde çözümlenmesi prensibi ile uyuşmazlıkların çözümü ve hukuk müşavirliği faaliyet alanlarında hizmet sunmaktadır.

Uyuşmazlıkların çözümü alanında sunulan hizmetler çeşitlilik göstermekle birlikte genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

  • İhtilafların çözümüne yönelik hukuki yardım ile dava ve icra takiplerinin yürütülmesi
  • Arabuluculuk çözüm yolu ile uyuşmazlıkların sulh kanalıyla çözümlenmesi

Daha Fazla...

Faaliyet Alanlarmız

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Öncelikli prensibimiz müvekkillerimizin iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı sorunlar yaşamalarını asgari düzeye indirmek olup bu prensibi uygulayabilmek adına önleyici tedbirler alınmasını sağlamaktayız.

İcra İflas Hukuku

Hukuk büromuz alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas işlemlerinin takibi ve yürütülmesi ile bu kapsamda İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen davaların açılması ile takibi hizmetlerini sunmaktadır.

İmar Hukuku

Anayasal haklardan biri olan mülkiyet hakkının en geniş anlamda korunması amacı ile imar planlarının oluşturularak kesinleştirilmesi konuları da dahil olmak üzere imar hukukuna ilişkin ihtilaflarda müvekkillerimize her türlü hukuki destek sunulmakta

Sözleşmeler Hukuku

Hukuk büromuz tarafından müvekkillerimizin faaliyet alanları dahilinde ihtiyaç duyulan sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin gözden geçirilerek revize edilmesi, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi, sözleşmelerin müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması, ve sözleşmelerinin hukuka uygun şekilde sonlandırılması alanlarında danışmanlık ve temsil hizmetleri sunulmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk büromuz tarafından gayrimenkul alım ve satım işlemlerinin takibi, gayrimenkul yönetimi; kentsel dönüşüm projelerinin takibi ile bu kapsamında inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi, kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi hizmetleri kapsamlı şekilde müvekkillerimize sunulmaktadır.

Ticaret Hukuku

Hukuk büromuz tarafından kurumsal müvekkillerimizin şirket danışmanlığı alanında ihtiyacı olan hukuki danışmanlık hizmeti temsil görevini de ihtiva eder şekilde en geniş kapsamda sunulmaktadır. Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında düzenli hukuki danışmanlık sağlayan hukuk büromuz müvekkillerimizin yönetim ve personel kadrolarıyla tam bir iletişim ve uyum içerisinde bir arada çalışarak kurum içi hukuk müşavirliği hizmetini sağlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

Hukuk büromuz tarafından hukuki danışmanlığı sağlanarak müvekkillerimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Bu çerçevede müvekkile özel yol haritası çizilerek, alınacak yönetim kurulu kararları doğrultusunda şirket iç yönergesi ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaların ve aydınlatma ile açık rıza metinler hazırlanmaktadır.

Arabuluculuk Faaliyetleri

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk kapsamında hukuk büromuz tarafından gerek ihtiyari gerekse zorunlu arabuluculuk süreçlerinde müvekkillerimiz temsil edilmekte ve ihtilafların müvekkillerimizin lehine çözümlenmesi hususunda gerekli hukuki danışmanlık hizmetleri tecrübeli ekibimiz tarafından sunulmaktadır.

Takım Arkadaşlarımız

İlyas GÖK

Avukat, Arabulucu, Kurucu Ortak

0 (212) 230 33 14 0 (212) 230 33 16 ilyas@gok.av.tr
Senem KARGILI

Avukat, Kurucu Ortak

0 (212) 230 33 14 0 (212) 230 33 16 senem@gok.av.tr

Hukuki Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Araynız...