İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Öncelikli prensibimiz müvekkillerimizin iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı sorunlar yaşamalarını asgari düzeye indirmek olup bu prensibi uygulayabilmek adına önleyici tedbirler alınmasını sağlamaktayız.

Bu kapsamda müvekkillerimizin çalışma düzeni incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması, iş hukuku politikalarının oluşturulması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, standardize edilmesi ve yenilenmesi hizmetleri sunulmaktadır.


Aynı zamanda iş sözleşmelerinin feshi sürecinde hukuki mütalaa sunulmakta olup fesih neticesinde ortaya çıkan hukuki sürecin takibi ve neticelendirilmesi safhalarında da müvekkillerimiz uyuşmazlık çözüm mercileri nezdinde tarafımızca temsil edilmektedir.

Ayrıca hukuk büromuz tarafından, müvekkillerimizin iş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki günlük hukuki ihtiyaçlarına cevap verilmekte, karşılaşılabilecek uyuşmazlıkların çözümü için gerekli hukuki adımlar atılmakta, toplu iş sözleşmesi müzakereleri de dahil olmak üzere iş ve sosyal güvenlik hukukunun her alanında hizmet verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Araynız...