İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

Hukuk büromuz alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas işlemlerinin takibi ve yürütülmesi ile bu kapsamda İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen davaların açılması ile takibi hizmetlerini sunmaktadır.

Ayrıca hukuk büromuz tarafından borçların yönetimi, icra takiplerine itiraz edilmesi, menfi tespit, istirdat vb. davaların yürütülmesi ve borçlu ile alacaklı arasında uzlaşma sağlanması hususlarında da müvekkillerimize hukuki destek sağlanmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Hukuki Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Araynız...